Whitney Biennial, 2019
Diane Simpson Whitney Biennial, 2019
Whitney Biennial, 2019
Diane Simpson Whitney Biennial, 2019


Diane Simpson Whitney Biennial, 2019

Diane Simpson Whitney Biennial, 2019


Diane Simpson Whitney Biennial, 2019

Diane Simpson Whitney Biennial, 2019


Diane Simpson Whitney Biennial, 2019

Diane Simpson Whitney Biennial, 2019


Diane Simpson Whitney Biennial, 2019

Diane Simpson Whitney Biennial, 2019